Quảng Ninh tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh BĐS

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản (BĐS) phải ký hợp đồng với các sàn giao dịch BĐS, đơn vị tư vấn bán hàng khi đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật; chỉ được phép tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đủ điều kiện quy định của pháp luật.

Đây là những nội dung quan trọng nhất trong chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về “Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh BĐS, huy động vốn cho phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Thời gian qua, thị trường BĐS và nhà ở trên địa bàn Quảng Ninh có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn triển khai các dự án xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh BĐS.


Quảng Ninh tăng cường quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động
kinh doanh BĐS và huy động vốn phát triển nhà ở

Song, một số nhà đầu tư chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh BĐS, gây khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường BĐS; ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các nhà đầu tư thứ cấp như: Tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định; chưa thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn theo quy định.

Bên cạnh đó, việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong dự án BĐS chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động chưa minh bạch, công khai, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chính xác…

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các nhà đầu tư kinh doanh BĐS phải thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; đồng thời, sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án.

Nếu sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định; phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án BĐS phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án (quy mô, vị trí, thiết kế, hình ảnh, phối cảnh tổng thể,…), tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua, kiểm tra thực tế tại công trình.

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng tăng cường công tác quản lý, giám sát cho vay, thế chấp, bảo lãnh, giải chấp… đối với các dự án kinh doanh BĐS, dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các địa phương thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh BĐS trên địa bàn.